Agamotto Fem

Buy Agamotto Fem

Hâlihazırda vardır
€14.97
Miktar:
- +

Feminize edilmiş fotoperiyodlu kannabis çeşitlerinin yetiştirilmesi, otomatik çiçekleyen çeşitlerin yetiştirilmesinden farklıdır. Birincileri için, bitkinin çiçeklenme ve çoğalmaya hazırlanma zamanının gelmiş olduğunu gen seviyesinde anlayacağı bir ışıklandırma rejimi ya da devresi gereklidir. Böyle devreyi, yetiştirici, boksunda 12/12 ışıklandırma rejimi ayarlayarak yaratıyor. Kannabis, değişikliklere hemen tepki verir ve hızlı bir şekilde büyümeye başlar.

Feminize edilmiş çeşitlerin yetiştirilmesi için, minimum deneyim ve zaman gerekli. Otomatik çiçeklenen çeşitler, ekim anından 70 gün sonra hasatın toplanmasına hazır olabiliyorlar, aynı zamanda fotoperiyodlu çeşitlere, bitkinin yeşil kütlesini arttırdığı 30-40 gün vejetatif dönemi için ve 50-65 gün çiçeklenmesi ve kozayı oluşturması için gerekli.

Feminize edilmiş çeşitlerin ilave dikkat ve bakımı gerektirdiğini göz önüne alarak, her yetiştirci, “gücüne göre” olacak çeşidin seçimine sorumlulukla yaklaşmalıdır.

Agamotto, en iddiasız ve kolay yetiştirilen kannabis çeşitlerinden biridir. Bitki, birçok yan dalları oluşturur ve çoğu zaman boyda 100 santimi geçmez. Agamotto fem, çiçek filizlerinin oluşumu konusunda rekor kırıcıdır, bu özelliği, onu yeni başlayan yetiştiriciler için, evde yetiştirilme konusunda cazip yapmaktadır.

Genetik kökleri, Agamotto fem’e çevre sıcaklığının değişikliklerine kolay adapte olmaya imkân vermişlerdir ve onu sadece yetiştirme odalarında değil, açık hava şartlarında da yetiştirmeyi müsaade etmektedirler.

Bilgi için! Kannabis seçimi esnasında karar vermeden önce yetiştirici, dışarıda yetişen çeşitlerin kısa çiçeklenme dönemli olmaları gerektiğini, aksi takdirde bitkinin hasat vermeye yetişemeyeceğini anlamalıdır.

Agamotto fem büyük yan dalları oluşturduğu için, kenevir yetiştiricisi, onu yetiştirmek için kapasiteli bir boksu öngörmelidir. Dallarını yetiştirme boksunun duvarlarına dayandığında, bitkinin mutlu olmasının ihtimali azdır. Agamotto fem’in yaydığı aroması o kadar değişiktir ki, yetiştiricilerin çoğu, çiçeklenme dönemi devam ettiği sürece bu aromanın tadını çıkarabilmek için, bile bile kömür filtrelerini kullanmazlar. Bitki, “sakız” kokusunu atası Bubblegum’dan miras olarak almıştır.

Agamotto fem’i yeni başlayan yetiştiriciler için cazibeli yapan esas avantajlı özelliklerinden aşağıdakiler kabul edilebilir:

 • iddiasızlık ve ortam sıcaklığının değişikliğine dayanıklılık,
 • 100 santime kadar kısa boy,
 • %24’e kadar varan, son derece yüksek THK oranı,
 • dal sayısıyla çiçek filizleri miktarlarının çok iyi oranı,
 • Agamotto fem – İndika’dır, demek ki neticede, yetiştiriciyi sedatif-yatıştırıcı etkili, sert ve ağır kozalardan oluşan çok iyi hasat bekleyecektir.

Agamotto fem, “SCROG” tekniğine çok iyi tepki verir, ayrıca klonlar için çok iyi anne bitki olabiliyor. Klonlama tekniği, “yeşillik ekranı” olduğu gibi, kenevir yetiştiricisine tohum üreticilerinin beyan ettikleri koza haşatından çok daha iyi hasat elde etmeyi müsaade eder. Aynı zamanda kozaların sertliği ve boyutları aynı olacaktır.

Bilgi için! Anne bitkisi, vejetatif aşaması durumunda birkaç yıl devamında tutulabiliyor! Bu, kalitede herhangi bir değişiklik olmadan aynı çeşitten sürekli olarak hasat almayı müsaade etmektedir. 6 seneye kadar yetişen ve görünümleri ile daha fazla ağaca benzeyen anne bitkilerine sahip yetiştiriciler vardı. Söz konusu, eskiden en iyi kannabis çeşitleri, yeryüzünde aşı kalemleriyle yayılmıştı. Böyle bir çoğaltma, klonun istikrarlılığını ve anne genotipinin aynı kalmasını sağlardı.

Jeneoloji

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batı kesiti, Agamotto fem’in vatanıdır. Yaklaşık 30 sene önce çeşit, okyanusu geçti ve Hollandalı seleksiyon uzmanlarının tecrübeli ellerine uğramıştır. Seleksiyon uzmanlarının uzun yıllar devam eden emekleri, çeşidi mükemmel hale getirdi ve artık yeryüzündeki her bir kenevir yetiştiricisi, kendisi için uzun tarihli, harika bir kannabis çeşidini yetiştirebiliyor.

Seleksiyon uzmanları, oldukça kısa çiçeklenme dönemini elde edebilmişler ve Agamotto fem, sadece 8 hafta sonra özenli yetiştiricisine hasat verebilmekte. Bu, fotoperiyodlu kenevir çeşitleri için rekor kırıcı bir hızdır.

Agamotto fem’in ataları, dünyaca ünlü ve hiçbir şeyle kıyas edilemez Bubblegum sakız kokusuna sahip çeşittir. Onun genetik esaslarında, sabit İndika’lı hibrid vardır.

Elde edilen çeşit, yüksek reçine oluşturma özelliğine sahip ve %24’e kadar rekor kırıcı THK oranını gösterebiliyor, %0,8’lik KBD oranı ise Agamotto fem’i tıbbi amaçlarla kullanmayı müsaade etmektedir. Gevşetici etkisinin yanı sıra, bitki, çeşitli ağrıların susturulması ve stresin atılması amacıyla hastalara ilaç olarak yazılır.

Yetiştirmenin özellikleri

Agamotto fem’i yetiştirmek için boksu seçerken, çalının yan dalları sayısının çok olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çeşidin boyu yetiştiriciye zorluklar yaratacağının ihtimali azdır, fakat geniş yayılan yan dalları ya bükme tekniğinin uygulanmasını, ya da ilave yer gerektireceklerdir. Çiçeklenme zamanında yayılan koku, apartman dairesinde yetiştirme için engel olacaktır, dolayısıyla kömür filtresiyle donatılmış havalandırma sistemini kullanmak gerekir.

Agamotto fem, çok yaygın bir kannabis çeşididir ve dünyanın her bir tohum bankası, elbette ki, bu kenevirin kendi fenotipini çıkarmıştır. Bunların her biri, çalı boyutları, çiçek filizlerinin miktarı ve yan dallarının boyutları olarak farklı olabilir. Seleksiyon uzmanlarının hükmünün geçmediği tek özellik, çocukluktan beri sevilen sakız tadı ve çeşidin İndika kökleridir. Bu özellikler değişmeden hep aynı kalır.

Bilgi için! Çeşit, çok büyük miktarda reçine üretir, bu özelliği, onu esrar üretimi için en iyi kannabis çeşidi olarak ön plana çıkarmaktadır.

Bitki, yetiştirme bokslarında, seralarda, açık hava şartlarında, ayrıca çeşitli limonluklarda sıkıntısız bir şekilde yetişir. Kenevir yetiştiricisi biraz özen gösterirse, bir metre kareden 500 grama kadar sert ve ağır koza haşatını elde edebilir.

Yüksekliği 100 santimi aşan çalılar çok seyrek rastlanır, ama bazen açık hava şartlarında 120-140 santime kadar yetişen fenotiplere de rastlanır. Boksta yetiştirirken bitkiye havalandırmayı sağlamak gerekir. Geniş indika yaprakları, birbirine çok sıkı şekilde yetişirler, çiçeklenme başlamadan önce ise dalların sayısı çok fazla oluyor. Bu aromalı canavar, rüzgarla ve havalandırma sistemiyle havalandırılmazsa, küf bulaşma riski vardır.

Bitkiye yeterli gübreleme sağlanırsa daha ağır ve büyük kozalar elde edilebilir. Agamotto fem, organik gübreleri çok iyi hazmeder ve humus (yarasa guanosunun ya da granüle edilmiş at gübresi) esasında hazırlanmış “komposto” için yetiştiricisine minnettar olacaktır. Elbette kimyasal gübreler ve kullanılabilir. Onlar, Agamotto fem’e besleyici mikro elementleri daha hızlı hazmettirecek şekilde üretilmişlerdir, fakat bu, son ürünün kalitesine etkileyecektir.

Bilgi için! Kannabisin gübrelenmesi için kimyasal besin maddelerini kullanan tecrübeli kenevir yetiştiricileri, hazır kozanın tat niteliklerinin değiştirdiğini farketmişlerdir. Bilhassa sakız tadı, vitamin ya da ecza bitkileri kokusuna dönüşüyordu. Böyle değişiklikleri önlemek için, hasat toplanmadan 10 gün önce bitkinin gübrelenmesini kesip, onu sadece “sulu diyette” tutulması önerilir.

Agamotto fem’in indika genleri, kenevir yetiştiricisinden bitkinin yetiştirildiği mekandaki neme dikkat etmesini talep ediyorlar. En uygun %60-63 göstergeleri olacaktır. Boksu nemleştirme cihazıyla donatmaya imkân yoksa, boksun içine suyla dolu bir kavanozun yerleştirilmesi yeterlidir.

“SCROG” yetiştirme tekniğini kullanınca, yetiştiriciye hücrelerin %100 doldurmasına gerek olmayacaktır. Agamotto fem bitkisi, gayet canlı bir şekilde yetişir ve çiçeklenme döneminde bile yeşil kitleyi arttırmaya devam eder. Dolayısıyla ağın altında bulunan bitkinin yeşillik ekranını %75-85 doldurulması fazlasıyla yeterlidir.

Yaz mevsiminin diğer mevsimlerden daha uzun olduğu enlemlerde, Agamotto fem açık hava şartlarında da yetiştirilebilir. Özenli kenevir yetiştiricisi, sevdiği bitkiyi düzenli olarak sularsa, açık hava şartlarında 250 gramlık çok iyi hasat elde edebilecektir. Agamotto fem, Ekim ayının birinci günlerine kadar tamamen olgunlaşır.

Evde yetiştirme

Bitkinin kendini “şaşkın” hissetmemesi, ayrıca tüm genetik potansiyelini açabilmesi için, ona 12-20 litrelik bol bir saksıyı sağlamak gerekir. Kenevir yetiştiricisi, toprağı kendisi hazırlayabilir ya da artık hazır olanı satın alabilir. Toprak satın alınırken dikkat edilmesi gereken tek şey pH ve besleyici malzemelerin (azot / fosfor / potasyum) miktarıdır. Agamotto fem’in yetiştirileceği toprağın pH seviyesi, 6,5’i geçmemeli, besleyici maddeler için önerilen yararlı elementlerin maksimum miktarı ise 200:200:200.

Bilgi için! Toprakta içerilen elementlerden herhangi birisinin miktarı, diğerlerinkinden iki kat fazla olursa, toprağı almamak lazım. Tecrübeli kenevir yetiştiricileri dedikleri gibi: “Çok fazla beslemektense az beslemek daha iyidir”.

Agamotto fem bitkisinin kök sisteminin mümkün olduğunca hızlı yetişmesi için, toprağa bir tür kabarıklık vermek lazım. Bunun için toprağa vermikülit ya da iri perlit, ayrıca Hindistan cevizi yongası katılır.

Agamotto fem kenevir tohumlarını toprağa ekmeden öce onları çimlendirmek gerekir. Bunun için tohumlar iki ıslak pamuk diskinin arasına koyulup, sızdırmaz bir plastik konteynere yerleştiriyorlar. 2-4 gün sonra tohumlar çimlenip, küçük bir kök çıkaracaklar.

Bilgi için! Tohumları ıslak iki pamuk diskinin arasına koymadan önce, tecrübeli kenevir yetiştiricilerinin çoğu, onları 12 saat devamında normal suyun içinde bekletiyorlar.

Çimlenmiş tohumlar, kurşun kalemler ya da suşi çubuklarıyla açılabilir, derin olmayan bir çukura ekilir. Tohumların ekildiği derinlik, 0,7 santimden fazla olmamalı. Bu önerilere göre hareket edene kenevir yetiştiricisi, sadece 3 – 5 gün sonra, Agamotto fem’in harika, küçük filizini görebilecektir.

Agamotto fem, çok reçine üreten ve çok ışık seven indika’dır. Vejetasyon aşamasında, bitkiye 18/6 rejiminde 80 vatlık ETL lambalar yeterli olacaktır, yetiştirici çiçeklenmeyi başlatmak istediğinde ise daha güçlü ve sıcak bir ışık akışı lazım olacaktır. Böyle şartları, 400-600 vatlık yüksek basınçlı sodyum lambası sağlayabilecektir.

Agamotto fem, sulamayı talep eder ve kuraklığı pek sevmez, dolayısıyla kenevir yetiştiricisi, sürekli olarak topraktaki nem oranını kontrol ederek, toprak kurudukça bitkiyi sulamak zorundadır.

Bilgi için! Bazen yaprakların üzerine su püskürtülmesi de iyi gelir, çünkü bitki, suyu sadece kök sisteminden değil, ortamdan da alıyor.

Yetiştirici, Agamotto fem’i klonlama ya da “yeşillik ekranı” tekniğiyle yetiştirince inanılmaz estetik zevk alacaktır. Bitki, streslere çok iyi dayanır ve çok iyi bir anne çalısı olabilecektir.

Yeni başlayan kenevir yetiştiricisi, Agamotto fem’i yetiştirirken kimyasal gübrelerden uzak olmalı ya da çok büyük titizlikle gübre üreticisinin talimatlarına uymalı. Bitkinin besin maddelerini iyi hazmetmesi, onu “yorulmadan” beslenebileceğine dair yanlış fikir verebilir. Toprakta aşırı miktarda besleyici maddelerin olması durumunda bitki yok olabilir ve bazen kök sisteminin yıkanması bile yardım edemeyebilir.

Yardım! Tecrübeli kenevir yetiştiricileri, ilk yetiştirme deneyimlerini gübre kullanmadan yapmayı öneriyorlar. Böylece yetiştirici, hakiki tıp kannabisini elde edecek ve yetişme sürecini “olduğu gibi” gözlemleyebilecektir. Besleyici elementlerin yetersizliği konusunda endişeniz varsa, hazır toprağı satın alıp, ona ¼ kısım vermikülit katabilirsiniz.

Bitki çiçeklenmeyi tamamladıktan sonra, onu 5-6 günlüğüne tamamen karanlık bir yerde bekletilmesi önerilir. Yaprakların çoğu tamamen düşecek ya da sararacak, kozalar ise tamamen olgunlaşacaklar.

Bilgi için! Yetiştirici, Agamotto fem aromasının tüm inceliklerini tatmak isterse, bitkinin kurutulmasından sonra kozaları 1-2 hafta buzdolabında “tedavi etmek” gerekir. Yetiştiricilerin çoğu, kurutmanın ve yetiştirmenin – işin sadece %40’ı olduğunu söylerler. Kannabisin tadının ve gücünün geriye kalan %60’ı işte tedavide oluşur.

Dışarıda yetiştirme

Açık hava şartları, girişken kenevir yetiştiriciye bir Agamotto fem bitkisinden 200-250 gram hazır, reçineli koza elde etmeye imkân verecektir. Bitkinin hayat döngüsünün tamamında yaydığı sakız aroması, onu yakınlarından geçen meraklılara bulmayı yardım eder. Dolayısıyla kenevir yetiştiricisi, yerin seçimi işine tam sorumlulukla yaklaşmalıdır.

Bitki, kendi boyu ile kendini belli etmez, çünkü çalının boyu seyrek 100 santime varır.

Dışarıda Agamotto fem sadece fide şeklinde turtalı hapların üzerinde ya da bardaklar içinde dikilir. Kenevir yetiştiricisi, önceden düşünerek, bitkisi için toprağı hazırlamalı, ya da hazır toprak satın alıp, kullanmalı.

Dışarıda yetiştiricilik için harika bir toprak reçetesi vardır:

15 litrelik çukur için:

 • ısırgan otunun yetiştiği yerden 7 litre toprak,
 • 3 litre vermikülit ya da iri perlit,
 • 1 litre Hindistan cevizi yongası,
 • 4 litre at gübresi esasında yapılan humus.

Tüm malzemeler, çukur içinde iyice karıştırılır ve temiz suyla sulanır. 1-3 gün sonra toprak, Agamotto fem’in dikilmesi için hazır olacaktır.

Bilgi için! Toprağa yüksek miktarda besleyici elementlerin içeriğini sağlamak için kenevir yetiştiricilerinin çoğu, toprağı ilaveten “Baykal-1” gübresiyle suluyorlar. Bu katkıda, çok büyük miktarda, canlandırıcı etkiye sahip ve toprağı “dirilten” laktik asit bakteriler vardır.

Kannabis bitkisi, sık sulamayı talep eder ve kuraklığa çok olumsuz tepki verir. Kenevir yetiştiricisi devamlı olarak bitkiye bakamadığı ve su veremediği takdirde, hidrojeli kullanabilir ya da toprağa bol miktarda vermikülin katabilir. O, suyu çok iyi çeker ve onu kuraklık zamanında kannabisin köklerine iletir.

Zaman zaman kenevir yetiştiricisi, bitkiyi kendi eliyle at gübresi ya da kompost toprağı esasında hazırladığı besleyici “komposto” ile sulayabilir.

“Komposto”yu hazırlamak için, 20 litrelik kovaya 3-4 litre at gübresini katıp, ılık suyla doldurmak gerekir. 7-10 gün sonra “çay” demlenecek ve kullanıma hazır olacaktır. Gübre, iki sulamanın aralarında verilir.

Bilgi için! Şu anda, kenevir yetiştiricilerinin arasında, granüle edilen at gübresi çok popülerdir. O, çok uygun fiyatlarla satılır ve bitkiler için besleyici “çay”ları kolayca hazırlamayı müsaade etmektedir.

Agamotto fem, açık havada yetiştirilmek için çok uygundur ve yeni başlayan kenevir yetiştiricisine, reçineli “sakız” kozalarından harika hasadı yetiştirmeyi müsaade etmektedir.

Tat özellikleri ve etkisi

Daha önce; meyve, adaçayı, lavanta ve çeşitli çiçeklerin uyumlu aromalarından tadı denemediyseniz, Agamotto fem, içinde işte bu benzersiz buketi birleştiren bir çeşittir. Agamotto fem, inanılmaz derecede koyudur ve kullanıldıktan sonra, herkersin çocukluktan beri bildiği “Bubble Gum” sakızının tadını bırakır.

Etki, hemen gelir ve kullanıcı, sedatif indikanın gücünü tamamıyla hissedebilir. Çok az miktar sativanın getirdiği canlılık ve yüksek ruh hali, 40-60 dakika sonra dağılır, bundan sonra tiriyakiyi çok güçlü gevşeme dalgası basar.

Çeşit, meditasyon uygulamaları ve dış dünyadan uzaklaşmak için çok iyidir. Kannabis, %20-24 yüksek THK oranına sahiptir ve hafif bir trans içine aldığı ve her türlü sorulara cevapları bulmaya imkân verdiği narkotik etkisini verir.

Agamotto fem, tıpta uygulamada çok iyi sonuçlar vermiştir. O, derin depresiyonu kolayca dağıtır ve stres sonrası belirtileri ortadan kaldırır. Çeşit, otizm, ülseratif kolit ve bronşiyal astım olan hastalara ilaç olarak yazılır.

 • Çiçeklenme dönemi:
  70 gün
 • Yükseklik:
  Orta
 • Hasat:
  Bir çalıdan 200-250 g.
 • Genotip:
  Daha çok İndika
 • ТГК:
  Yüksek
 • КДБ:
  Orta
 • Tip:
  Foto periyodik
 • Cinsiyet:
  Feminize edilmiş
 • Hasat toplama zamanı:
  Ekim ayının başı
 • Aroma:
  Meyve, adaçayı, lavanta ve çiçekler
 • Tat:
  Herkesin çocukluktan beri bildiği “Buble-Gum” sakızının tatlı tadı
 • Etki:
  Aniden etkiler ve kullanıcı, sedatif indikanın etkisinin tam gücünü hisseder
 • Özellik:
  Etkisi aniden gelir ve kullanıcı, sedatif indikanın etkisinin tam gücünü hisseder
 • Для новичков:
  Yes
 • Медецинский:
  Yes
Yorum ekle
 • Kvitochek

  Через 2 дня приехала коробочка) Все супер, только сортов делайте побольше, и будем всем много дымного счастья. Семки одна к одной, отправляют быстро.

 • K_ASTRO

  Заказывал у чуваков в первый раз ГИПЕРИОН!! На солнышке в кокосе с вермикулитомпрет как пальма в Африке.. что порадовало, так это время отправки! Оплатил в обед, в 6 вечера уже ехал с Новой почтой грузовичок))

 • Chereztravu

  Надзвичайно вдячен магазину за вчасне відправлення. Хлопці знають свою роботу на 100%, все добре пояснили з Новою поштою. Отримав відправлення через 3 дні, насіння поки не пророщував, але запаковано все дуже добре. За обслуговування 5+.

 • Jan1525

  Думал, мало беру, в следующий раз больше заказать. Все круто, семена рабочие, всхожесть порадовала с первого раза! Старайтесь, буду брать еще! Привет с Кубани)

 • Norveg is Norvegii

  Бонусы крутые и пацаны реально быстро работают!! Немного пришлось поволноваться в очереди на Новой почте) Семок в упаковке не видно вообще, кто не в теме, не поймет. Семки все целые. Ждем с другом бесплатных семок под репорт на осень)

Нужен новый